Du er nu på Sportshuset Jagt. Vil du besøge Sportshuset Fiskeri & Outdoor? Klik her

Håndtering af personoplysninger

SPORTSHUSETS APS PERSONDATAPOLITIK
 
 
1. GENERELT
 
1.1 Denne politik om behandling af personoplysninger ("Persondatapolitik") beskriver, hvorledes SPORTSHUSET ("os", "vores", "vi") indsamler og behandler oplysninger om dig.
 
1.2 Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os, eller som vi indsamler via SPORTSHUSETS nyhedsmail, www.sportshuset.eu, www.sportshuset.dk ("Hjemmesiden"), eller i vores butik.
 
1.3 SPORTSHUSET APS, Cvr. nr. 21755575 er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til SPORTSHUSET APS skal ske via kontaktoplysningerne anført under pkt. 7.
 
2. SPORTSHUSET’S INDSAMLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER
 
2.1 Hvilke personoplysninger indsamler vi og til hvilke formål?
 
2.1.1 Når du besøger Hjemmesiden, indsamler vi automatisk oplysninger om dig, fx om hvilken type browser du bruger, hvilke søgetermer du bruger på Hjemmesiden, din IP-adresse og informationer om din computer med henblik på at optimere konverteringen på Hjemmesiden, forbedre denne og foretage målrettet markedsføring.
 
2.1.2 Når du melder dig til SPORTSHUSET’S nyhedsmail, indsamler vi oplysninger om dig, fx navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr., dine interesser, samt oplysninger om hvilke produkter du køber, dette med det formål at kunne levere relevante nyheder og produktvisninger til dig.
 
2.1.3 Når du tilmelder dig vores nyhedsmail og herved også vores nyhedsbrev, afgiver du dit udtrykkelige samtykke til, at vi må indsamle oplysninger om dig, fx navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr. samt oplysninger om, hvad du har købt og eventuelt returneret.
 
2.1.4 De oplysninger, som vi indsamler i forbindelse med din tilmelding til nyhedsmailen, bruger vi til at administrere selve tilmeldingen, til at tilbyde dig særlige fordele og til direkte markedsføring. Dette gør vi for at kunne informere dig om vores produkter og for at give dig andre nyheder og informationer, som du har givet dit særskilte samtykke til, at vi må sende til dig.
 
2.2 Hvad er grundlaget for indsamlingen? Indsamlingen er nødvendig for, at vi kan varetage vores interesser i at forbedre funktioner på Hjemmesiden og opbygningen af denne, samt tilbyde dig relevante tilbud.
 
2.2.1 Vi bruger kun din IP-adresse til at fastlægge din geografiske placering, hvis vi har modtaget dit særskilte samtykke hertil.
 
2.2.2 Indsamlingen af oplysninger, som nævnt i pkt. 2.1.2, er nødvendig for, at vi kan opfylde vores aftale med dig.
 
2.2.3 Vi indsamler kun de i pkt. 2.1.3 nævnte oplysninger, hvis du afgiver dit udtrykkelige samtykke hertil, hvilket er en forudsætning for dit medlemskab.
 
3. BRUG AF DATABEHANDLERE
 
3.1 Vi anvender eksterne virksomheder til blandt andet at foretage den tekniske drift af nyhedsmailen. Fx bistår vores leverandører os i forbindelse med udførelse af målrettet Markedsføring, herunder til retargeting, og forbedring af Hjemmesiden samt til din bedømmelse af vores produkter. Disse virksomheder er databehandlere og under vores instruks og behandler data, som vi er dataansvarlige for. Databehandlerne må ikke anvende dataene til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse. Vi har underskrevne databehandleraftaler med alle leverandører, der leverer ydelser til SPORTSHUSET APS.
 
4. DINE RETTIGHEDER
 
4.1 Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi, som data-ansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder.
 
4.2 Indsigtsretten
 
4.2.1 Du er til enhver tid berettiget til skriftlig at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer. Henvendelse kan rettes til horsens@sportshuset.eu.
 
4.2.2 Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. For udlevering af flere kopier opkræver vi et gebyr på DKK 50,00. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til SPORTSHUSET (horsens@sportshuset.eu) sammen med dokumentation for, at du er den pågældende person.
 
4.3 Retten til berigtigelse
 
4.3.1 Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret. Skriv til horsens@sportshuset.eu.
 
4.4 Retten til sletning
 
4.4.1 I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, fx hvis • du køber et produkt af os, jf. pkt. 2.5, eller • du afgiver dit samtykke til, at vi bruger din IP-adresse til at fastlægge din geografiske placering, jf. pkt. 2.2.2, eller • du afgiver dit samtykke til tilmelding til vores nyhedsmail
 
4.7 Retten til indsigelse
 
4.7.1 Du har til enhver tid ret til af særlige grunde, at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, som vi indsamler til brug for at forbedre funktioner på Hjemmesiden og opbygningen heraf.
 
4.7.2 Du har endvidere til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, som vi behandler med henblik på direkte markedsføring, jf. pkt. 2.1 og pkt. 2.8.
 
4.7.3 Hvis du gør indsigelse mod behandlingen, er vi ikke længere berettiget til at behandle dine personoplysninger, medmindre vi kan påvise lovlige grunde til fortsat behandling.
 
4.8 Retten til at tilbagekalde samtykke
 
4.8.1 Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke til, at vi bruger din IP-adresse til at fastlægge din geografiske placering, jf. pkt. 2.2.22-2.22.4, og dit samtykke til tilmelding til vores nyhedsmail, jf. pkt. 2.5. Hvis du tilbagekalder dit samtykke, skal du være opmærksom på, at vi i visse tilfælde kan være berettiget til at fortsætte behandlingen, jf. pkt. 2. I sådanne tilfælde vil du blive orienteret herom.
 
4.8.2 Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, bedes du kontakte os på horsens@sportshuset.eu.
 
4.9 Retten til at klage
 
4.9.1 Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K over vores behandling af dine personoplysninger.
 
5. SLETNING AF PERSONDATA
 
5.1 Oplysninger som vi har indsamlet i forbindelse med, at du har givet dit samtykke til, at vi må sende dig markedsføring pr. e-mail, SMS og post, vil vi slette, hvis du tilbagekalder dit samtykke, medmindre vi er berettiget til at fortsætte behandlingen, jf. pkt. 2.
 
5.2 Oplysninger som vi har indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsmail, vil vi automatisk slette, såfremt dit medlemskab er inaktivt i 3 år. Du vil på forhånd pr. e-mail blive orienteret om vores hensigt om at slette dine kundeklubdata, og du vil få mulighed for at respondere, hvis du ikke ønsker, at vi skal slette dine data.
 
5.3 Såfremt du deaktiverer/framelder dig dit medlemskab til vores kundeklub og ikke genaktiverer det indenfor de næste 3 måneder, vil vi automatisk slette de oplysninger, som vi har registreret om dig.
 
6. SIKKERHED
 
6.1 Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.
 
6.2 Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde og for at kunne hjælpe dig, har adgang til disse.
 
7. KONTAKTOPLYSNINGER
 
7.1 SPORTSHUSET APS er dataansvarlig for de persondata, som indsamles via Hjemmesiden.
 
7.2 Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne Persondatapolitik, kan du kontakte: SPORTSHUSET APS Åboulevarden 65 - 8700 Horsens - Denmark - Tlf. nr.: +45 75 62 61 77 E-mail: horsens@sportshuset.eu
 
8. ÆNDRINGER I PERSONDATAPOLITIKKEN
 
8.1 Vi er til enhver tid berettiget til at foretage ændringer i denne Persondatapolitik. Såfremt vi foretager ændringer i Persondatapolitikken, vil du blive orienteret om dette ved dit næste besøg på Hjemmesiden.
 
8.2 Hvis du har tilmeldt dig vores nyhedsmail, vil du blive orienteret om ændringerne i politikken ved udsendelse af information til din registrerede e-mailadresse.
 
8.3 Såfremt du ikke kan acceptere den ændrede politik, har du ikke mulighed for at fortsætte brugen af nyhedsmailen, og dine personoplysninger kan blive slettet.
 
9. VERSIONER
 
9.1 Dette er version 3 af SPORTSHUSET’s persondatapolitik vedr. sportshusets.eu’s nyhedsmail dateret den 3. Januar 2024